Verkiezingen

Uitslag verkiezing afdelingsraad Rotterdam
Op maandag 18 september stelde de Kiescommissie van de KRO de uitslag vast van de verkiezing in de afdelingsraad Rotterdam.

Mevrouw M.J.G. Franken is op grond van de vastgestelde uitslag benoemd als lid van de afdelingsraad Rotterdam.

Graag dank ik alle KRO-leden uit het bisdom Rotterdam die hun stem hebben uitgebracht. Namens het Bestuur feliciteer ik mevrouw Franken van harte. Wij verheugen ons op de samenwerking!

Voorzitter KRO bestuur

Marianne van der Sloot 


Hieronder treft u de naam aan van het benoemde lid in de afdelingsraad Rotterdam en de namen van de reserveleden. Bij voorkomende vacatures zal een beroep gedaan worden op deze reserveleden, conform de uitslag.

Afdelingsraad Rotterdam (1 vacature)
Mevrouw M.J.G. Franken                 

Reserveleden:
De heer J.J. van Ewijk                                  
De heer P.S.M. de Leede                  
De heer P.J.A. van Oevelen             
De heer W.L.F.P. Leijendekkers                   
De heer W. Waterreus
De heer F.P. de Kroon