Verkiezingen

Vacature in de Afdelingsraad Rotterdam/KRO Ledenraad

Woont u in het bisdom Rotterdam en wilt u actief meedenken en praten over de koers van de Vereniging KRO? Dan is het werk in de Afdelingsraad Rotterdam iets voor u!

De KRO is een vereniging met een Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit zeven Afdelingsraden en telt in totaal 61 leden. De leden van de Afdelingsraden vertegenwoordigen de KRO-leden en vervullen op deze wijze een brugfunctie tussen de KRO en haar leden. De KRO Ledenraad vormt samen met de NCRV Verenigingsraad de Federatieraad van het omroepbedrijf KRO-NCRV.

Door zitting te nemen in een Afdelingsraad wordt u betrokken bij een geïnspireerd en modern mediabedrijf.

Geïnteresseerd? Stel u kandidaat voor de Afdelingsraad Rotterdam!

Vanaf 19 juni tot 7 augustus kun u zich kandidaat stellen voor de openstaande vacature in de Afdelingsraad Rotterdam van de Ledenraad.

De vereniging KRO hecht belang aan de inbreng van haar leden. In de Ledenraad komt u twee keer per jaar bijeen en praat u mee over de strategische koers en het (financiële) beleid van de (leden)vereniging KRO. De Ledenraad is dé stem van de achterban. In de Federatieraad vergadert u twee keer per jaar over de strategische koers en het (financiële) beleid van het omroepbedrijf KRO-NCRV.

In de Afdelingsraad bereidt u de vergaderingen voor van zowel de Ledenraad als de Federatieraad. U kunt zich op bestuurlijk terrein inzetten, maar ook op organisatorisch vlak bij het mede organiseren van activiteiten in uw regio. 

Als u zich betrokken voelt bij de KRO en woonachtig bent in het bisdom Rotterdam, dan kunt u zich kandidaat stellen. Ook jongeren zijn van harte welkom.

Hier vindt u alle informatie.

Praat mee over de keuzes van de KRO!
 

Marianne van der Sloot                           

Voorzitter KRO Bestuur

Voorzitter

Marianne van der Sloot