Register Nevenfuncties

Richtlijn 2 – Integriteit

Artikel 2.4.2 : een media-instelling maakt via een register in elk geval de nevenfuncties van de topfunctionarissen openbaar, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

Nevenfuncties Bestuur  - KRO

Marianne van der Sloot

 • Beleidsadviseur Coöporatie VGZ (hoofdfunctie, bezoldigd)
 • Voorzitter Bestuur Vereniging KRO (vacatiegeld)
 • Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)
 • Lid Ledenraad Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. (onbezoldigd
 • Lid Gemeenteraad Gemeente ’s-Hertogenbosch (bezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Kerststallenroute ’s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
 • Lid Provinciale Staten Noord-Brabant (bezoldigd)
 • Bestuurslid Octavia van Breemen Stichting (onbezoldigd)

Henk Spaan

 • Lid Bestuur Vereniging KRO (secretaris) (vacatiegeld)
 • Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)

Jan Neijzen

 • Lid Bestuur Vereniging KRO (penningmeester) (vacatie)
 • Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatie)
 • Voorzitter RvC Poli-Apotheek St. Jansdal (vergoeding)
 • Docent (freelance) Vrije Universiteit (bezoldigd)
 • Lid Hoofd Bestuur Vereniging Yarden (secretaris) (vacatie)

Nevenfuncties Raad van Toezicht KRO

Paul Rüpp (voorzitter)

 • Kamerheer Zijne Majesteit de Koning voor de provincie Noord-Brabant (onbezoldigd)
 • Lid Arbitragecommissie Amateurvoetbal KNVB (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Commissarissen op voordracht provincie Noord-Brabant Eindhoven Airport (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichtingsbestuur JB500 (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Wetenschappelijk Comité Bosch Restauration and Conservation Project (BRCP) in kader JB500 (onbezoldigd)
 • Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool (hoofdfunctie, bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht KRO-NCRV (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht KRO (bezoldigd)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Instituut Nederlandse Taal (INT) Leiden, ministeriële benoeming van het Comité van Ministers Taalunie (presentievergoeding)

Kirsten Konst

 • Directeur Operations  Rabobank (bezoldigd, hoofdfunctie)
 • Directeur Rabobank Eigen Steen (namens Rabobank, geen aparte bezoldiging)
 • Lid Raad van Commissarissen Geldservice Nederland (namens Rabobank, geen aparte bezoldiging)
 • Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht KRO (bezoldigd)
 • Docent NIMA B, SRM, Amsterdam Opleiding NIMA B (bezoldigd)
 • Voorzitter/administrateur, VvE Brederodestraat 57 (onbezoldigd)

Jan Boekelman

 • Director Finance en lid van de directie van EBN B.V. te Utrecht
 • Lid en voorzitter van de audit commissie, GasTerra B.V. te Groningen (bezoldiging valt toe aan EBN)
 • Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht KRO (bezoldigd)
 • Lid van het bestuur Stichting Kansfonds te Hilversum (onbezoldigd)
 • Lid van het bestuur, Stichting Chimbo te Amsterdam (onbezoldigd)
 • Bestuurslid, World Energy Council, afdeling Nederland (onbezoldigd)
 • Bestuurslid, Stichting Capella Amsterdam (onbezoldigd)
 • Board Member and Chair of the Finance & Audit Committee of the Aluminium Stewardship Initiative (onbezoldigd)