Register Nevenfuncties

Richtlijn 2 – Integriteit

Artikel 2.4.2 : een media-instelling maakt via een register in elk geval de nevenfuncties van de topfunctionarissen openbaar, waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.

Nevenfuncties Bestuur  - KRO

Marianne van der Sloot (voorzitter)

 • Beleidsadviseur Coöporatie VGZ (hoofdfunctie, bezoldigd)
 • Voorzitter Bestuur Vereniging KRO (vacatiegeld)
 • Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)
 • Lid Ledenraad Rabobank ’s-Hertogenbosch e.o. (onbezoldigd)
 • Lid Gemeenteraad Gemeente ’s-Hertogenbosch (bezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Kerststallenroute ’s-Hertogenbosch (onbezoldigd)
 • Lid Provinciale Staten Noord-Brabant (bezoldigd)

Jan Neijzen (penningmeester)

 • Raadslid Gemeente Elburg (bezoldigd)
 • Lid Bestuur Vereniging KRO (penningmeester) (vacatie)
 • Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatie)
 • Voorzitter RvC Poli-Apotheek St. Jansdal (vergoeding)
 • Docent (freelance) Vrije Universiteit (bezoldigd)

Henk Spaan (secretaris)

 • Lid Bestuur Vereniging KRO (secretaris) (vacatiegeld)
 • Lid Federatieraad Vereniging KRO-NCRV (vacatiegeld)
 • Lid van de Raad van Toezicht, Stiching Kinderopvang Dongen (vacatiegeld)
 • Columnist, Dongen.nieuws.nl (onbezoldigd)

Nevenfuncties Raad van Toezicht KRO

Theo Camps (voorzitter)

 • Bestuursvoorzitter Berenschot Groep (bezoldigd)
 • Hoogleraar Organisatiekunde & Bestuurskunde, alsmede de bijzondere leerstoel:
 • VanderKruijs-leerstoel, Tias School for Business and Society van Tilburg University (bezoldigd) tot 1-7-2017
 • Voorzitter Raad van Toezicht Vereniging KRO (bezoldigd)
 • Vice-voorzitter Raad van Toezicht Vereniging KRO-NCRV (bezoldigd)
 • Voorzitter RvC Afvalverwerking Regio Nijmegen B.V. (bezoldigd)
 • Voorzitter RvC Rabobank Rijk van Nijmegen (bezoldigd)
 • Lid Adviesraad Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (bezoldigd)

Kirsten Konst

 • Directeur Operations  Rabobank (bezoldigd, hoofdfunctie)
 • Directeur Rabobank Eigen Steen (namens Rabobank, geen aparte bezoldiging)
 • Lid Raad van Commissarissen Geldservice Nederland (namens Rabobank, geen aparte bezoldiging)
 • Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht KRO (bezoldigd)
 • Docent NIMA B, SRM, Amsterdam Opleiding NIMA B (bezoldigd)
 • Voorzitter/administrateur, VvE Brederodestraat 57 (onbezoldigd)

Jan Boekelman

 • Director Finance en lid van de directie van EBN B.V. te Utrecht
 • Lid en voorzitter van de audit commissie, GasTerra B.V. te Groningen (bezoldiging valt toe aan EBN)
 • Lid Raad van Toezicht KRO-NCRV (bezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht KRO (bezoldigd)
 • Lid van het bestuur Stichting Kansfonds te Hilversum (onbezoldigd)
 • Lid van het bestuur, Stichting Chimbo te Amsterdam (onbezoldigd)
 • Bestuurslid, World Energy Council, afdeling Nederland (onbezoldigd)
 • Bestuurslid, Stichting Capella Amsterdam (onbezoldigd)
 • Board Member and Chair of the Finance & Audit Committee of the Aluminium Stewardship Initiative (onbezoldigd)