Raad van Toezicht

De Vereniging KRO heeft een Raad van Toezicht bestaande uit drie leden.
De leden van de Raad van Toezicht KRO worden benoemd door de Raad van Toezicht KRO-NCRV. De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene zaken in de Vereniging KRO. De Raad van Toezicht adviseert de Verenigingsraad over het door het Bestuur gevoerde beleid. Bekijk hieronder de profielschets Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt op als woordvoerder van de Vereniging KRO.

De heer Paul Rüpp (1957), Breda
Einde zittingsduur 2022.
Herbenoembaar.

Kirsten Konst 
Einde zittingsduur 2020.
Hernoembaar.

Jan Boekelman
Einde zittingsduur 2020. Herbenoembaar.


Meer weten? In de statuten van onze Vereniging leest u hoe het exact in elkaar zit.

Bekijk hier de profielschets raad van toezicht van de KRO.

Voor de nevenfuncties van de bestuursleden verwijzen wij u naar het register nevenfuncties.