Lidmaatschapsvoorwaarden Vereniging KRO (juni 2015)

De onderhavige lidmaatschapsvoorwaarden zijn van toepassing op leden van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO (hierna: KRO).

(adres)gegevens:
KRO
’s-Gravelandseweg 80,
1217 EW Hilversum
Postbus 25770,
1202 HV Hilversum
Telefoonnummer: 035-6726880 (KRO KlantContactCentrum)
Emailadres: klantcontactcentrum@kro.nl

Door lid te worden accepteert u deze lidmaatschapsvoorwaarden. Natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 16 jaar kunnen lid worden van de KRO. Leden betalen jaarlijks de door de vereniging vastgestelde contributie. Opzegging van een lidmaatschap kan per mail (klantcontactcentrum@kro.nl) of telefonisch (035-6726880) tegen het einde van de periode waarvoor het lidmaatschap is aangegaan danwel stilzwijgend is verlengd met een opzegtermijn van ten minste vier weken.

Wanneer het lidmaatschap tussentijds eindigt blijft desalniettemin de opgelegde contributie voor de gehele periode verschuldigd.

De KRO behoudt zich het recht voor de lidmaatschapsvoorwaarden aan te passen.

Raadpleeg hier de statuten van de KRO.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw lidmaatschap geschiedt door de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid KRO-NCRV conform de Privacy en Cookies voorwaarden in de Algemene Voorwaarden van KRO-NCRV.