Ledenraad

Het centrale orgaan van de Vereniging KRO is de Ledenraad. Deze raad controleert het Bestuur op het door haar gevoerde financiële en inhoudelijke beleid ten aanzien van de activiteiten van de Vereniging KRO die primair gericht zijn op ledenwerving en ledenbehoud. De beleidslijnen voor de koers en de strategie van de (leden)vereniging stelt de Ledenraad vast in het Verenigingsplan.
De Ledenraad heeft twee reguliere vergaderingen per jaar.

De Ledenraad wordt gevormd door zeven afdelingsraden. De territoriale grenzen van de afdelingen vallen gelijk met de grenzen van de zeven bisdommen, Groningen-Leeuwarden, Utrecht, Haarlem-Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Breda en Roermond.
De leden van de afdelingsraden komen ca. vier keer per jaar bij elkaar.

Vacatures in de afdelingsraden worden één keer per vijf jaar vervuld, behoudens de invulling van tussentijdse vacatures. Indien u belangstelling heeft voor het lidmaatschap van de KRO Ledenraad, kunt u contact opnemen met het KRO Verenigingssecretariaat, 035-6713426 of mail naar: kroverenigingssecretariaat@kro-ncrv.nl

Meer weten? In de statuten van onze vereniging leest u hoe het exact in elkaar zit.