Bestuur

Het Bestuur van de Vereniging KRO bestaat uit drie leden. De bestuurlijke en toezichthoudende taken zijn helder van elkaar gescheiden.
Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging KRO en is verantwoordelijk voor de realisatie van het Verenigings- en financiële beleid.

De bevoegdheden van het Bestuur vindt u in de Statuten Vereniging KRO
 

Voorzitter KRO bestuur

Marianne van der Sloot 

Penningmeester

Jan Neijzen 

Secretaris

Henk SpaanVoor de nevenfuncties van de bestuursleden verwijzen wij u naar het register nevenfuncties