Udense in Sint-Jan tot maagd gewijd

25 november 2018

Bisschop Gerard de Korte heeft vandaag de maagdenwijding toegediend aan Irene Ceelen uit Uden. Dat deed hij tijdens de pontificale eucharistieviering op het hoogfeest van Christus Koning in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Door de wijding werd de 57-jarige Ceelen, die een bruidsluier droeg, opgenomen in de Orde der Maagden.

De leden van de Orde der Maagden (Latijn: Ordo virginum) kiezen ervoor hun leven aan God toe te wijden midden in de maatschappij, zonder zich te verbinden aan een instituut van gewijd leven zoals een kloosterorde. De Kerk kent deze vrouwelijke roeping al sinds de tijd van de apostelen. Het Tweede Vaticaans Concilie was de opmaat voor een herontdekking van deze weg. Paus Paulus VI publiceerde in 1970 de liturgische ritus voor de maagdenwijding.

Volgens tellingen van het Vaticaan zijn er wereldwijd meer dan 5.000 Godgewijde maagden. Irene Ceelen is de tweede Godgewijde maagd in het Bossche diocees.

Priesterkoor van de Kathedrale Basiliek van Sint-Jan de Evangelist in 's-Hertogenbosch.

De pauselijke Congregatie voor de Instituten voor het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven publiceerde in juli de instructie Ecclesiae Sponsae Imago over de roeping van de Godgewijde maagd. De instructie belicht de geschiedenis, de eigenheid en de rijkdom van deze vorm van gewijd leven.

De maagdenwijding is geen sacrament maar een sacramentale. Sacramentalia zijn rituele handelingen met betrekking tot personen of voorwerpen. Voorbeelden zijn: exorcisme, abtswijding, aflegging religieuze geloften, altaarzalving en waterzegening.

lees ook: Fysieke maagdelijkheid geen vereiste voor maagdenwijding