Synode-generaal: 110.000 respondenten jongerenenquête

14 september 2017

In drie maanden tijd hebben meer dan 110.000 jongeren de wereldwijde enquête van de Bisschoppensynode ingevuld. Dat zegt kardinaal Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, in het kader van een internationaal seminar over de jongerenpastoraal in Rome (11-15 september).

Volgens Baldisseri levert het aantal van 110.000 respondenten significante gegevens op ten behoeve van de voorbereiding van een assemblee van de Bisschoppensynode die in oktober 2018 in Vaticaanstad zal worden gehouden. Het thema van deze kerkvergadering is ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping’. 

Paus Franciscus en kardinaal Baldisseri (EPA).

De Nederlandse Bisschoppenconferentie zorgde ervoor dat de speciale enquête werd vertaald en online werd gezet. Alle jongeren tussen de 16 en de 29 werden opgeroepen de vragenlijst in te vullen.

Er wordt in de enquête onder meer gevraagd naar hoe je in het leven staat, hoe belangrijk studie en werk voor je is, hoe je omgaat met sociale media, of je politiek geëngageerd bent, hoe je aankijkt tegen de toekomst, en wat je vindt van de katholieke kerk. Het aandachtig invullen van de enquête duurt meer dan een kwartier.