Steentje bijdragen aan restauratie Domtoren

8 juli 2018

De Domtoren van Utrecht staat vanaf volgend jaar van top tot teen in de steigers. Om de uitvoerige restauratie te bekostigen, heeft de overheid de nodige miljoenen bijeengebracht. Voor allerlei extra's lanceert de stichting Utrechts eigenDom maandag een platform waarmee ze hoopt zoveel mogelijk extra financiële bijdragen bijeen te brengen.

“De gemeente zorgt ervoor dat toren niet omvalt. Er zijn allerlei wensen die nu nog niet gedekt worden, maar waarvan het wel heel belangrijk is dat het werk gebeurt. Denk daarbij aan het uitlichten van de toren, het aanbrengen van verlichting bij de trappen, het renoveren van het carillon of het restaureren van bepaalde ornamenten die we willen behouden”, zegt voorzitter Olav Rosenberg van de stichting.

Voor die wensen zijn “substantiële bedragen”, miljoenen euro's, nodig. Via allerlei acties, fundraising, samenwerkingen met goede doelen en initiatieven die op touw worden gezet moet het geld de komende jaren worden ingezameld. “Wij laten duidelijk zien waarvoor het geld dat is ingezameld, is bedoeld”, aldus Rosenberg.

LEES in de Encyclopedie: Dom

Als de iconisch toren, die behoorde tot de prereformatorische kathedraal van Utrecht, voor vijf jaar in de steigers wordt gezet, staat de eerste in het oog springende actie gepland. Wat dat precies wordt, is nu nog niet duidelijk. Er gaan in elk geval speciale concerten plaatsvinden, beklimmingen, wandeltochten en met de Sint-Maartenoptocht zal een grote verlichte Domtoren prominent ‘meelopen’.

Er moet veel gebeuren aan het 112 meter hoge gebouw. De kerktoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd.

Op een website van de stichting kunnen mensen hun ervaring plaatsen met de toren die al 700 jaar over de domstad waakt. “Het zou geweldig zijn als er straks honderdduizend verhalen op staan, want niet alleen voor de inwoners van Utrecht is de bijzondere toren een ijkpunt. Het is ongelooflijk dat de hoogste kerktoren van Nederland maar door zestien mensen is gebouwd. Heel indrukwekkend hoe ze dat hebben gedaan. Wij willen het Domgevoel nog verder vergroten.”

Over de bouw van de Domtoren was indertijd niet iedereen enthousiast. De beroemde Geert Grote, die van 1371 tot 1374 kanunnik van de Dom was schreef het traktaat Contra turrim Traiectensem (‘Tegen de Utrechtse toren’), waarin hij fel protesteerde tegen de aanbouw van de toren. Volgens deze vertegenwoordiger van de Moderne Devotie diende de toren geen algemeen nut en was zij, als een tweede toren van Babel, een symbool van trots en verspilling, slechts bedoeld om de ijdelheid te strelen en de bewondering van bezoekers te wekken.