Paus tot kerkkoren: wees dienstbaar aan geloofsgemeenschap

25 november 2018

Ongeveer 7.000 musici en zangers zijn gisteren door paus Franciscus ontvangen in de Paulus VI-audiëntieaula in Vaticaanstad. In zijn toespraak riep de Heilige Vader alle kerkkoren op zich dienstbaar op te stellen tijdens liturgische vieringen zodat de gelovigen actief mee kunnen zingen.

Paus Franciscus spreekt duizenden koorzangers toe op 24 november 2018 in de Paulus VI-Zaal (foto: AFP).

De paus waarschuwde koren tegen een veelvoorkomende bekoring: de muzikale schoonheid van hun gezang laten prevaleren boven de actieve deelname van de kerkgangers aan de eredienst. “Jullie zijn de muzikale animatoren van de gehele geloofsgemeenschap. Neem haar plaats niet in en ontneem het volk van God zijn kans niet om met jullie mee te zingen en te getuigen van het gemeenschappelijk gebed van de Kerk!”

Franciscus voegde eraan toe dat het wenselijk is dat koorzangers op zoek gaan naar manieren om “het gebed tijdens liturgische vieringen te bevorderen”.

Goed uitgevoerde kerkmuziek kan volgens de paus ertoe bijdragen dat kerkgangers dieper worden geraakt door het Woord van God tijdens vieringen, “vooral die van de Heilige Eucharistie, die ons in staat stelt het Paradijs waar te nemen”.

Van 23 tot en met 25 november vindt in Rome de Derde Internationale Korenontmoeting plaats. De audiëntie met de Bisschop van Rome was het hoogtepunt van deze bijeenkomst, die is georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie.