Oud-katholieke bisschop Glazemaker overleden

20 januari 2018

Antonius Jan Glazemaker, emeritus aartsbisschop van de oud-katholieke zetel van Utrecht, is zaterdagochtend in Amersfoort overleden. Hij is 86 jaar geworden.

Onder verantwoordelijkheid van monseigneur Glazemaker werden in 1999 voor het eerst vrouwen toegelaten tot het oud-katholiek priesterschap. Hijzelf verrichtte de eerste wijdingen.

Mgr. A.J. Glazemaker

Antonius Jan Glazemaker werd op 19 april 1931 geboren in Hilversum. Zowel zijn vader als moeder was lid van de Oud-Katholieke Kerk. Voordat hij in 1956 tot priester werd gewijd, was hij in het huwelijk getreden met Gerda de Groot.

Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot pastoor in Leiden en in 1963 tot pastoor in IJmuiden. In 1979 werd hij titulair bisschop van Deventer en in 1982 aartsbisschop van Utrecht. In 2000 ging hij met emeritaat. Glazemaker werd opgevolgd door de Belgische ex-rooms-katholieke priester Joris Vercammen.