Opbrengt ‘Godsbrief’ van Einstein: $2,9 miljoen

5 december 2018

Een handgeschreven brief van Albert Einstein heeft op een veiling in New York ongeveer 2,9 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) opgeleverd. Twee anonieme bieders leverden telefonisch zo‘n vier minuten strijd om het Duitstalige document, waardoor de prijs almaar werd opgedreven.

De koper is anoniem gebleven, ‘evenals’ overigens de verkoper. Veilinghuis Christie's had de hoogste opbrengst vooraf geschat op ruim 1,3 miljoen euro.

Albert Einstein in 1947; uitsnede van portret door Oren Jack Turner, Princeton, N.J. (The Library of Congress).

Einstein (1879-1955) schreef de twee kantjes tellende zogenoemde ‘godsbrief’ in 1954 aan de filosoof Eric Gutkind. Hij beschrijft daarin zijn kijk op religie, zijn Joodse identiteit en zijn visie op het leven.

De geestelijke vader van de relativiteitstheorie zegt dat het geloven in God niet overeenkomstig de rede is. Zo schrijft hij over de Bijbel: “Het woord ‘God’ is voor mij niets meer dan een weergave en gevolg van menselijke zwakheden. De Bijbel is een collectie van eerbiedwaardige maar primitieve verhalen.”

Einstein schreef in 1929 aan een Amerikaanse rabbijn: “Ik geloof in Spinoza’s God, die zichzelf openbaart in de harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bezighoudt met het lot en de handelingen van de mensheid.”

De in Amsterdam geboren filosoof Baruch Spinoza (1632-1677) schrijft in zijn Ethica dat er slechts één “substantie” bestaat: datgene wat op zichzelf bestaat, uit zichzelf moet worden begrepen en zijn eigen oorzaak is. De substantie is volgens hem God oftewel de gehele natuur (“Deus sive natura”).