Kerk in beeld: Sint-Gertrudiskathedraal Utrecht

25 september 2018

Kerken zijn al eeuwen een bron van inspiratie en zingeving. In de wekelijkse rubriek Kerk in beeld bewonder je de architectuur van een kerk op Nederlandse bodem en lees je het verhaal achter de kerk. Deze week: de Sint-Gertrudiskathedraal in Utrecht.

Sint-Gertrudiskathedraal

Deze kerk aan het Willemsplantsoen, is tevens een kathedraal: hier staat de zetel van de oud-katholieke aartsbisschop van Utrecht. Het gebouw werd tussen 1912 en 1914 naar ontwerp van E.G. Wentinck gebouwd in neoromaanse stijl. Deze stijl werd gekozen als herinnering aan de verdwenen Mariakerk die schuin achter de Sint-Gertrudiskathedraal stond.

In navolging van de romaanse bouwstijl van de middeleeuwen werd de kerk van binnen rijk met symbolen beschilderd. Een pronkstuk is het beeld van de patrones, de Heilige Gertrudis, ook wel Gertrudis van Nijvel genoemd. Het beeld is rond 1860 vervaardigd in een Belgisch atelier en siert de kathedrale kerk sinds 1991.

Gertrudis is afgebeeld volgens de regels van de iconografie. Als koningsdochter in een gewaad van blauw met goud, de kroon op het hoofd, een aureool, een staf in de hand, een muis aan haar voeten. Ook een kerkboek dat opengeslagen is bij de evangelielezing van haar feestdag 17 maart: Mattheus 25:1-13. Dit is het evangelie van de wijze en de dwaze maagden. De muis is het symbool van de afweer van het kwaad. In de rechter zijbeuk is het beeld opgesteld op een console afkomstig uit Sint-Jakobus.

Een deel van de bijzondere inventaris, bestaande uit onder meer schilderijen, beeldhouwwerken, kerkzilver en relieken, is afkomstig uit andere, in onbruik geraakte oudkatholieke kerken. In het altaar bevinden zich meer dan zeventienhonderd relieken, opgeslagen in honderden doosjes. Onder deze relieken zou zich een stukje rib van de heilige Willibrord bevinden.

Bron foto's: Kerkfotografie.nl