Kerk in beeld: Hartebrugkerk Leiden

12 juni 2018

Kerken zijn al eeuwen een bron van inspiratie en zingeving. In de wekelijkse rubriek Kerk in beeld bewonderen we de architectuur en inrichting van een kerk op Nederlandse bodem. Deze week: de Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen of Hartebrugkerk in Leiden.  

Van de Reformatie tot het begin van de 19e eeuw was in Nederland de macht aan de protestanten, de katholieken hielden hun diensten in zogenaamde schuilkerken. Toen de godsdienstvrijheid was gevestigd, was het tijd om ook in Leiden een katholieke kerk te bouwen. Op dat moment waren de grote kerken in Leiden namelijk allemaal protestants. 

De officiele naam is: ‘Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen’, maar in het algemeen spreekt men over de Hartebrugkerk. Omdat deze pal naast de zo genaamde brug over het water van de Mare staat aan de Haarlemmerstraat. Het gebouw werd ontworpen door Theo Molkenboer en was in 1836 voltooid.

De kerk is één van de zogenoemde waterstaatskerken en werd in neoclassicistische stijl gebouwd. Typerend voor deze stijl zijn de Griekse tempelfronten. Aan de buitenkant zijn de klassieke invloeden duidelijk te zien, zoals de Ionische zuilen met een alziend oog. Dit symboliseert de alomtegenwoordigheid van God: Hij is overal. Het opschrift op de voorgevel luidt: ‘ Hic domus Dei est et porta coeli’, ’Hier is het huis van God en de poort van de hemel’.

Binnen vind je een orgel dat in 1877 werd vervaardigd door M. Maarschalkerweerd (Utrecht). Op het orgel staat de Latijnse tekst: "Laudate Dominum in Coro et Organo" , wat betekent: "Looft de Heer met koorgezang en orgelspel". Bovenop de gebeeldhouwde preekstoel uit 1880 – een gift van de parochie aan pastoor Welters bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterfeest - staat Maria, de patrones van deze kerk.

Sinds 2011 is in de kelder van de Hartebrugkerk een devotionalia museum gevestigd. De toegang is gratis.

Bron foto's: Kerkfotografie.nl