Bisschopswijding Smeets op 8 december in Roermond

10 oktober 2018

Pastoor-deken Harrie Smeets (57) is vandaag door paus Franciscus benoemd tot de diocesane bisschop van Roermond. De bisschopswijding staat gepland op zaterdag 8 december, hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis, in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond.

Mgr. drs. H.M.G. Smeets (foto: Bisdom Roermond).

Hendrikus Marie Gerardus Smeets werd op 22 oktober 1960 in Heerlen geboren. Hij groeide op in Born in een gezin van drie kinderen. Hij heeft een oudere en een jongere zus. Zijn ouders zijn reeds overleden.

Smeets volgde de middelbare school aan het Serviamcollege in Sittard (Atheneum A) en ging daarna van 1980 tot 1985 aan de Rijksuniversiteit Utrecht Nederlands studeren. Terwijl hij in 1985 zijn doctoraal aan het afronden was, begon hij ook aan de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1991 werd hij tot diaken gewijd, in 1992 gevolgd door de priesterwijding.

Van 1991 tot 1994 werkte Smeets als kapelaan in de parochie Heilige Oda in Weert en van 1994 tot 1997 in de parochies Heilige Michaël in Thorn en Heilige Medardus in Wessem. In 1997 werd Smeets door bisschop Wiertz benoemd tot pastoor van de parochies in Maastricht-West (de wijken Malberg, Malpertuis en Pottenberg. In 2001 uitgebreid met Caberg en Oud-Caberg), die net in die periode aan een proces van clustering begonnen. Daar bleef hij tot en met 2003 actief. Aansluitend werd Smeets in 2004 benoemd tot deken van Venray en pastoor van de parochies Sint-Petrus‘ Banden, Christus Koning, Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten en Heilige Franciscus van Assisië in Venray. In 2011 werd het voorheen zelfstandige dekenaat Gennep bij Venray gevoegd.

Binnen het bestuur van het bisdom Roermond bekleedde Smeets de laatste jaren al enkele adviesfuncties. Zo werd hij in het najaar van 2015 benoemd tot lid van het kathedraal kapittel van het bisdom Roermond, het hoogste adviescollege van de bisschop. Ook maakte hij de laatste jaren deel uit de van de commissie van het bisdom die de pastorale benoemingen voorbereidt.

Smeets kreeg enige landelijke bekendheid als celebrant van de in 2012 en 2013 door de KRO uitgezonden televisiemissen van Omroep RKK vanuit de Grote Kerk in Venray.

Sinds 2012 is Smeets is voorzitter van de Stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten, die onder de naam ‘Huis voor de Pelgrim’ jaarlijks bedevaartreizen voor enkele duizenden pelgrims naar Lourdes, Rome, Israël en tal van andere bedevaartoorden organiseert.