Bisschop Bonny bij zaligverklaring Martelaren van Algerije

6 december 2018

Zaterdag worden in de Algerijnse stad Oran negentien martelaren zaligverklaard. Dat gebeurt bij aanvang van een pontificale hoogmis, waarvan de hoofdcelebrant kardinaal Giovanni Becciu is. Bisschop Johan Bonny van Antwerpen gaat namens de Belgische Bisschoppenconferentie mee voor in de plechtigheid, omdat een van de nieuwe zaligen een Belg is: pater Charles Deckers.

Charles Deckers M. Afr. (© Familiearchief Deckers).

Charles Deckers werd geboren in Antwerpen in 1924 en treedt na zijn middelbare school in bij de Missionarissen van Afrika, beter bekend als de Witte Paters. In 1950 werd hij benoemd in de kashba van Algiers, waar hij een scoutsgroep begeleidde. In 1955 trok hij verder naar Tizi-Ouzou in Kabylië. Hij leidde er onder meer een opvangtehuis voor jongeren, kwam op voor de rechten van meisjes en vrouwen, stichtte een beroepsschool, een bibliotheek voor jongeren en een voetbalploeg. Omdat hij het opnam voor de Berberjeugd werd hij in 1977 verbannen.

Terug in België leidde Charles Deckers El Kalima, het christelijke centrum in Brussel voor de dialoog met de islam. In 1982 werd hij aalmoezenier in Jemen en nog eens vijf jaar later mocht hij terugkeren naar Algerije. Hij werd benoemd als priester van de basiliek Notre-Dame d’Afrique in Algiers. Hij bleef zich inzetten voor dialoog, vooral tussen moslims en christenen.

Op 27 december 1994 werd pater Deckers samen met drie confraters in Tizi-Ouzou vermoord. Hun uitvaart werd bijgewoond door duizenden moslims. Tussen 1994 en 1996 werden in het totaal negentien rooms-katholieke religieuzen in Algerije om het leven gebracht. Onder hen ook de bisschop van Oran, Pierre Claverie, en zeven trappistenmonniken uit Tibhirine, van wie het getuigenis wereldwijd bekend werd met de film Des hommes et des dieux.

“Pater Charles Deckers voorvoelde in Algerije al in de jaren 1950 het belang van een waarachtige dialoog tussen christenen en moslims en tussen het christelijke geloof en de islam. Hij heeft zich met hart en ziel ervoor ingezet, decennialang”, zegt kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, vandaag. “Het is in onze multiculturele samenleving heel belangrijk dat we elkaar leren kennen en vastgeroeste clichés doorbreken. Als we met elkaar willen leven en samen bouwen aan een menselijke samenleving, dan is de dialoog onontbeerlijk. Het gaat daarbij niet louter om een wederzijdse kennismaking met ieders geloofsovertuiging. Dialoog is maar echt vruchtbaar als hij de vrucht is van echte ontmoeting: met ontzag en eerbied voor elkaar zich beluisterd en begrepen voelen. De katholieke Kerk erkent met de zaligverklaring dat het leven van pater Charles Deckers tot voorbeeld strekt.”