• O-antifonen

  De O-antifonen zijn kenmerkende gezangen uit de liturgie van de laatste week van de Advent. De naam verwijst naar het woord 'O' waarmee ze...

  lees meer
 • O, kerstnacht schoner dan de dagen

  ‘O, kerstnacht schoner dan de dagen’ is een traditioneel Nederlands kerstlied. De tekst van het lied van is Joost van den Vondel en is...

  lees meer
 • O, Reinste der Schepselen

  'O, reinste der schepselen' is een aan Maria, Sterre der Zee, gewijde hymne van de Limburgse schrijfster Marie Koenen. Het lied wordt naar...

  lees meer
 • Obadja

  Obadja is het vierde boek van de twaalf 'Kleine Profeten' van het Oude Testament. Na Jeruzalems val Het boek Obadja (Hebreeuws: Obadja...

  lees meer
 • Octaaf

  Een octaaf is in het kerkelijk-liturgisch spraakgebruik een achtdaagse periode (van het Latijnse 'octo' = acht), verbonden aan een...

  lees meer
 • Oda

  Oda, ook bekend als Oede, was een blinde, vermoedelijk Schotse koningsdochter die door haar vader naar de Lage Landen werd gezonden om er in Luik...

  lees meer
 • Odilia van de Elzas

  De heilige kloosterstichteres Odilia van de Elzas (7e/8e eeuw) gold in West-Europa eeuwenlang als hemelse voorspreekster bij oogkwalen. Haar...

  lees meer
 • Odilia van Keulen

  De maagd en martelares Odilia is een legendarische heilige. Zij was een van de gezellinnen van Sint Ursula van Keulen. Sint Odilia is de patrones...

  lees meer
 • Odium plebis

  In de Rooms-Katholieke Kerk kan een diocesane bisschop een pastoor uit diens ambt verwijderen als daarvoor een wettige reden bestaat. Een van die...

  lees meer
 • Oecumenisch Concilie

  Een Oecumenisch Concilie is een buitengewone kerkvergadering waar de bisschoppen van de gehele christenheid zich definiërend dan wel bindend...

  lees meer
 • Officiaal

  In de Katholieke Kerk is de officiaal de priester die in een bisdom deelt in de rechterlijke macht van de diocesane bisschop. zie Gerechtsvicaris

  lees meer
 • Officie

  Het Officie is het officiële gebed van de Katholieke Kerk, gebeden op geregelde uren. Officium divinum Het officiële Gebed van de...

  lees meer
 • Officium divinum

  Het 'Officium divinum', 'Goddelijk officie', is het officiële gebed van de Katholieke Kerk, gebeden op geregelde uren. Zie...

  lees meer
 • Ogilvie, Johannes

  Sint-Johannes Ogilvie (1579-1615) was een jezuïet die in Schotland als martelaar van de Contrareformatie stierf.  John Ogilvie, de zoon...

  lees meer
 • Oikonomia

  Het theologische begrip oikonomia ('economie') heeft diverse betekenissen: rentmeesterschap, het goddelijk heilsbestel en pastorale...

  lees meer
 • Oktober

  Oktober is in de Rooms-Katholieke Kerk de maand van de Rozenkrans. Dit gebruik stamt uit de 19de eeuw en werd vooral gepropageerd door paus Leo...

  lees meer
 • Olaf van Noorwegen

  Olaf II Haraldsson (995-1030), oftewel Sint Olaf, was koning van Noorwegen van 1015 tot 1028. Zijn heiligheid werd in 1164 erkend door de paus...

  lees meer
 • Onbevlekt Hart van Maria

  Het Onbevlekt Hart is het symbool van de pure liefde van de Moeder Gods, die door een bijzondere genade werd gevrijwaard van de erfzonde. Heilig...

  lees meer
 • Onbevlekte Ontvangenis

  Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria leert dat de moeder van Jezus nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was...

  lees meer
 • Onnozele Kinderen

  De Katholieke Kerk viert op 28 december het feest van de Heilige Onnozele Kinderen. Met 'onnozele kinderen' worden de onschuldige jongetjes...

  lees meer
 • Onthouding

  Onthouding is tegenwoordig het zich in eten en drinken, in roken of in andere genoegens aanmerkelijk beperken. Van oudsher werd op vrijdag en op de...

  lees meer
 • Ontkerkelijking

  We spreken van ontkerkelijking als steeds meer mensen zich niet langer als lid van een kerkgenootschap beschouwen. Ontkerkelijking is meestal...

  lees meer
 • Ontkerstening

  Ontkerstening is een proces dat leidt tot een toestand waarin de christelijke boodschap niet langer grondslag van cultuur en moraal is...

  lees meer
 • Ontslaping van de Moeder Gods

  In de Byzantijns-Orthodoxe Kerken wordt op 15 augustus de Ontslaping van de Moeder Gods gevierd. Het is een van de grootste feesten van de...

  lees meer
 • Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

  Het 19de-eeuwse genadebeeld 'Sterre der Zee' staat opgesteld in een zijkapel van de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht. Het beeld...

  lees meer
 • Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans

  De liturgische gedachtenis van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans op 7 oktober eert de Heilige Maagd Maria als de beschermster van de christenheid...

  lees meer
 • Onze Lieve Vrouw van Goede Raad

  Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, ook wel: Moeder van Goede Raad (Latijn: Mater Boni Concilii) is een titel van Maria. Zij dankt deze titel aan een...

  lees meer
 • Onze Lieve Vrouw van het Losgeld

  'Heilige Maria van het Geld tot Verlossing van Gevangenen' (Beata Maria de Mercede redemptionis captivorum) is een titel van de Moeder Gods...

  lees meer
 • Onze Lieve Vrouw van Smarten

  Op 15 september, daags na het feest van Kruisverheffing, gedenkt de Kerk de zeven lijdensmomenten van Maria. Deze gedachtenis heet in het Nederlands...

  lees meer
 • Onze Vader

  Het Onze Vader is het bekendste gebed uit de christelijke traditie; het wordt ook wel Gebed des Heren genoemd omdat Jezus Christus, de Heer, het aan...

  lees meer
 • Oosters Schisma

  Het Oosters Schisma of Grote Schisma is de tragische kloof die bestaat tussen de Latijnse (katholieke) en de Byzantijnse (orthodoxe) Kerk...

  lees meer
 • Oosters-Katholieke Kerken

  De Rooms-Katholieke Kerk bestaat niet alleen uit kerken van Latijnse Ritussen maar ook uit kerken van diverse Oosterse Ritussen. Geünieerd...

  lees meer
 • Oosterse Kerken

  Het oosters christendom is een complex geheel van kerken die zich onderscheiden van de katholieke en protestantse traditie van het Latijnse Westen...

  lees meer
 • Opdracht des Heren

  Het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel wordt op 2 februari gevierd, veertig dagen na Kerstmis. Aan het begin van de mis van die dag...

  lees meer
 • Opdracht van Maria in de Tempel

  De Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de Tempel vond volgens een oude overlevering plaats toen de moeder van Jezus drie jaar oud was. Door haar...

  lees meer
 • Openbaring des Heren

  Het hoogfeest van Openbaring des Heren of Epifanie herdenkt drie belangrijke momenten uit het leven van Jezus: dat Hij als kind aanbeden werd door...

  lees meer
 • Openbaring van Johannes

  De Apokalyps of Openbaring van Johannes is het laatste boek van de Bijbel. Het gaat over de eindtijdelijke strijd tussen het goede en het kwade. De...

  lees meer
 • Opus Dei

  Het Opus Dei werd in 1928 gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. In 1982 werd het door paus Johannes Paulus II opgericht als personele...

  lees meer
 • Opus operatum

  Volgens de leer van het opus operatum hebben sacramenten een objectieve werking; een sacrament werkt als het ware 'vanuit zichzelf', mits...

  lees meer
 • Ordinaris

  Het kerkrechtelijke begrip ‘ordinaris’ duidt op de paus, de diocesane bisschoppen en anderen die gewone bestuursmacht over particuliere...

  lees meer
 • Ostentatio

  Het liturgisch begrip ‘ostentatio’ duidt het tonen van de Hostie en Kelk door de priester aan het gelovigen aan. Tonen Het Latijnse...

  lees meer
 • Otger

  Sint-Otgerus (7de/8ste-eeuw) wordt vereerd als geloofsverkondiger in de Lage Landen. Er is weinig historisch betrouwbare informatie over hem...

  lees meer
 • Oud-Katholieke Kerk

  De Oud-Katholieke Kerk is een westerse kerk van de Latijnse Ritus. De kerk is sinds 1723 afgescheiden van de Rooms-Katholieke Kerk. Lage Landen...

  lees meer
 • Oude Testament

  Het Oude Testament is een grote verzameling van verschillende joodse geschriften, door de christenen overgenomen en erkend als het eerste deel van...

  lees meer
 • Ousia

  De betekenis van het Grieks-wijsgerige begrip ousia heeft een grote rol gespeeld in de christelijke dogmageschiedenis. Het is gebruikt in de...

  lees meer
 • Ozanam, Frédéric

  De zalige Frédéric Ozanam (1813-1853) is een van de oprichters van de Sint-Vincentiusvereniging. Afkomst Antoine...

  lees meer