Stichting Initiat

Stichting Initiat
Omschrijf in drie regels de missie van uw goede doel

Stichting Initiat verleent tijdelijke materiële en immateriële steun aan initiatieven in West-Afrika die zijn gericht op het opheffen of verzachten van lokale sociaal-economische onrechtvaardige verhoudingen. Hierbij komen initiatief en uitvoering altijd vanuit de lokale partnerorganisatie.

Waar zal het geld aan besteed worden?

Villageboom is een initiatief van onze partner SHIFSD Liberia (www.shifds.org) en onderdeel van een grotere visie om hun opleidingscentrum The Bridge op den duur zelfstandig te kunnen maken, zonder buitenlandse donaties. Het betreft een project voor zonne-energie, uitgevoerd vanuit de microkredietgedachte i.c.m. het bieden van opleidingen. Villageboom is een kleine solarset die bestaat uit een draagbaar zonnepaneeltje in combinatie met een solarlamp. Ze zijn van goede kwaliteit, betaalbaar in aanschaf, vragen weinig onderhoud en zijn makkelijk te installeren. Met een donatie van €10.000,- heeft SHIFSD een startkapitaal waardoor zij 1000 solarsets kunnen inkopen en 25 verkopers opleiden. SHIFSD zal voor dit project zijn uitgebreide kennis over microkrediet & educatie aanwenden om jong-volwassenen te werven en op te leiden in verkoop en onderhoud van de solarsets. De verkopers vormen samen microkredietgroepen die garant staan voor elkaar. Van de gezamenlijke winst kan nieuwe voorraad worden ingekocht en in overleg kunnen deelnemers een deel van de winst laten terugvloeien in een eigen bedrijfje. SHIFSD ontvangt een kleine commissie over de inkoop van de solarsets. SHIFSD gebruikt de opbrengst om een avondschool te starten voor verschillende praktijkopleidingen die zij reeds geven in het opleidingscentrum. Op deze manier krijgen ook mensen die overdag móeten werken om hun gezin te onderhouden de kans om onderwijs te volgen. Het project wordt uitgevoerd in de plattelandsgebieden rondom de hoofdstad Monrovia die de door de urbanisatie een niet of laagopgeleide bevolking huisvesten die leven onder de armoedegrens. Een lamp op zonne-energie geeft hen ongekende mogelijkheden om mee te kunnen doen in de maatschappij. In de avonduren kunnen zij hun bedrijf runnen of studeren. Door deze aanpak snijd het mes aan vele kanten! Het startkapitaal zal ervoor zorgen dat een steeds grotere groep mensen op een duurzame manier van dit project kan profiteren, het gedoneerde bedrag wordt gaandeweg groter én het gedoneerde geld blijft rouleren binnen het project! Kijk voor een uitgebreidere projectbeschrijving met achtergrondinformatie op onze website: www.initiat.nl

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Mijn motivatie om dit doel (Villageboom) voor te dragen is: - Initiat is een kleine organisatie die geen overheadkosten heeft, bijna 100% komt aan het doel ten goede. - Initiat claimt niet het project, maar laat organisatie en uitvoering volledig bij betrokkenen. - Initiat ziet er daadwerkelijk op toe dat het project volgens opzet uitgevoerd wordt. - Initiat bezoekt het project eens per twee jaar. Daarnaast hebben ze nauwgezet contact via mail, telefoon en Skype. - Initiat ondersteunt projecten die kleinschalig van opzet zijn, maar kunnen uitgroeien tot algemeen nut voor ieder. - Initiat ondersteunt projecten die met weinig middelen goed uitvoerbaar zijn. - Initiat ondersteunt dit project omdat het in hoge mate bijdraagt aan het welzijn van de mensen zonder dat het schade aan het milieu of leefomgeving brengt. - Initiat brengt hiermee voor de allerarmsten en mensen die verstoken zijn van energie daadwerkelijk verlichting. - Initiat ondersteunt met dit project kennis, onderwijs en microhandel. Daarom ondersteun ik dit project van harte! Wim Kinds

Website
www.initiat.nl

Stemmen
54

Word lid en wij doneren
Bekijk alle goede doelen