Stichting Hethuis

Stichting Hethuis
Omschrijf in drie regels de missie van uw goede doel

Hethuis is een ouderinitiatief dat een woon- en werkplek realiseert voor 16 jongvolwassenen met een (meervoudige) verstandelijke beperking. Hethuis biedt hen een veilige en passende woon- en werkplek, in een fijne omgeving. Een multi-functioneel project waar arbeid, wonen, begeleiding, verzorging enbehandeling op een duurzame wijze bij elkaar komen.

Waar zal het geld aan besteed worden?

Inrichting algemene ruimten

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Ouders weten dat zij hun zoon of dochter met een beperking niet hun hele leven lang kunnen blijven verzorgen of een thuis kunnen bieden. Kinderen worden volwassen en de ouders worden ouder. Op een zeker tijdstip is de zorg fysiek niet meer op te brengen. Ouders willen geen plek in een instelling. Het is belangrijk om zich dit alles tijdig te realiseren zodat er tijd is om een goede woonplek te vinden. Stichting Hethuis is opgericht vanuit de visie dat jonge mensen met een beperking evenals elk ander mens, recht hebben op een plek in de samenleving.

Website
www.stichtinghethuis.nl

Stemmen
638

Word lid en wij doneren
Bekijk alle goede doelen