Stichting het Babyhuis

Stichting het Babyhuis
Omschrijf in drie regels de missie van uw goede doel

Stichting het Babyhuis zet zich in om onnodige uithuisplaatsing te voorkomen. Dit doet zij door het bieden van opvang, zorg en begeleiding aan moeders (en hun baby's) die tijdelijk niet in staat zijn om voor hun eigen kind te zorgen. Het gaat hierbij vooral om moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op reguliere hulpverlening. Of om moeders die geen contact opnemen met de reguliere hulpverlening, uit angst hun kind kwijt te raken. Het Babyhuis kan gezien worden als de laatste kans voor een moeder die niet in staat is om haar kind zelf groot te brengen.

Waar zal het geld aan besteed worden?

Het openen van Babyhuis 3 in Leiden.

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Als er mogelijkheden zijn dan: dient een moeder niet gescheiden te leven van haar kind. Dient een kind niet op te groeien in een pleeggezin. Dient een ouder-kind relatie niet verstoord te worden. Als we onnodige uithuisplaatsing kunnen voorkomen, dan doen we dat toch gewoon. Doet u mee?

Website
www.het-babyhuis.nl

Stemmen
496

Word lid en wij doneren
Bekijk alle goede doelen