India Hope Home

India Hope Home
Omschrijf in drie regels de missie van uw goede doel

Miljoenen kinderen leven in de sloppenwijken in India. India Hope Home helpt om deze kinderen een menswaardig bestaan te laten opbouwen door scholing te geven en een dak boven hun hoofd

Waar zal het geld aan besteed worden?

Voor de aanleg en drainage van een sportveld, om naast studeren ook aandacht te schenken aan bewegen en teambuilding

Wat is uw reden om dit goede doel aan te melden?

Als adoptie ouder van een van de kinderen ben ik nauw betrokken bij het project en heb India Hope Home bezocht. Het is een genot om te zien hoe de kinderen aan een "nieuw leven" beginnen met zoveel kansen die voor helaas nog veel kinderen niet zijn weggelegd. Jo Sieben, de oprichter van het project, heeft samen met Manju in India in 12 Jaren ervoor gezorgd, dat kansloze straatkinderen onderwijs, medische zorg en iedere dag een warme maaltijd krijgen. Momenteel worden 50 kinderen geadopteerd, terwijl er plaats is voor meer dan honderd

Website
http://www.hope-project-india.nl

Stemmen
17

Word lid en wij doneren
Bekijk alle goede doelen